Brandmuseet i Nykøbing Falster

Se seks køretøjer samt masser af udstyr igennem mere end 100 år.

Det var først og fremmest en Triangel fra 1935, som stadig er en af hovedattraktionerne på vores museum, der blev starten på hele eventyret.

Den blev købt til Nykøbing Falster kommunale Brandvæsen (NFB) i 1935, og var i tjeneste der indtil 1969, hvor Falcks Redningskorps overtog brandslukningen i Nykøbing. Ved overtagelsen fulgte brandvæsenets køretøjer, som dog alle var af ældre dato, med.

Da Trianglen ikke var tidssvarende mere, forærede Falck den til Nationalmuseet, som opmagasinerede den i en gammel klædefabrik i Brede ved København.

Trianglen stod og samlede støv i mange år, og i 1987 tilbød Nationalmuseet at deponere Trianglen ud til sin hjembys museum, Museet Falsters Minder, her i byen. Vores lokale Falck station og Nykøbing F Kommune blev derfor kontaktet og der blev indgået et samarbejde omkring Trianglen.

Kommunen stillede en opvarmet garage til rådighed og de lokale Falck medarbejdere med Gunnar Boysen i spidsen startede “Triangelklubben M1 Falck Nykøbing Falster” og ville sørge for plejen af Trianglen – alt under opsyn af Nationalmuseet. Trianglen fik garageplads i den gamle brandstation i Højbrogade og man startede renoveringen af køretøjet. Den blev snart et klenodie for Nykøbing F by, og kom hurtigt til at præge bybilledet ved mange festlige lejligheder.

Triangelklubben fik i 1989 fat i en anden gammel sprøjte fra Nykøbing F kommunale brandvæsen, nemlig en Fordson Thames fra 1954.

Byrådet besluttede at nedrive den gamle brandstation og Triangelklubben fik et problem, men da kommunen jo havde lovet at stille garageplads til rådighed, fik vi tilbudt en hal i byen gamle elværk, der var nedlagt. På den betingelse at vi startede et Brandmuseum.

Den 1 maj 1994 åbnede vi så “Nykøbing Falster Brandmuseum”. Vi indgik derefter et samarbejde med Falck Museet, som havde den gamle Stigesprøjte også fra Nykøbing Falster kommunale brandvæsen, og det lykkedes os at få den tilbage til hjembyen. Samarbejdet med Falck Museet blev udvidet, og vi faldt nogle flere køretøjer, som havde lokalhistorisk interesse. Vi gik til kommunen og fik bevilget en hal mere i bygningen, som hurtigt blev fyldt op.

Nykøbing F Brandmuseum råder i dag over 6 køretøjer, mange pumper samt diverse generatorer materielvogne med mere. Desuden har vi en masse løst materiel, uniformer og meget, meget mere.

Museet er i dag en selvejende institution med en bestyrelse bestående af Falck-medarbejdere og forhenværende brandmænd, der alle på frivillig basis yder en indsats for at drive og udvikle Brandmuseet.

Økonomien i museet er vores eget medlemskontingent, samt lidt sponsorstøtte og fonde, entreindtægten ved vores Brandmuseum kan kun lige løbe rundt i forhold til udgifterne til markedsføring, så hvis der er nogle der syntes at vores museum er en lidt “skrabet” model, er det på grund af vores økonomi.

Nykøbing F Kommune støtter os med bygningerne, men resten er stort set vores egen opgave.

Du kan opleve tre andre museer under samme tag

Pin It on Pinterest

Share This